Terraviva Moestuingrond

TERRAVIVA MOESTUINGROND

De TerraViva Moestuingrond is een onkruidvrije, levende grond op basis van zand-leemachtige teelaarde, veencompost, bosgrond, gecomposteerd paardenmest en fijne lava. Dit mengsel zorgt voor een goed waterbergend vermogen, een pH tussen 6,5 en 7 en een basisbemesting voor minstens één groeiseizoen.

De toegevoegde bosgrond, afkomstig uit natuurgebieden in Vlaanderen, zorgt voor een enting van nuttige bodemorganismen zodat uw groenten minder gevoelig zijn voor ziektes. De uitgecomposteerde paardenmest bevat voldoende voedingsstoffen onder een direct opneembare vorm voor de planten. Daarnaast zorgt deze mest voor een verhoging van de organische stof van de tuingrond.

De TerraViva Moestuingrond heeft een organische stofgehalte tussen de 5 en 7 % en weegt ongeveer 1150 kg per m³.  Levering kan met een meeneemheftruck dewelke de bigbag op een door U aangeduide, bereikbare plaats zet. De meeneemheftruck heeft een doorrijbreedte van 2,7 meter een een doorrijhoogte van 2,2 meter. De draagkracht van de ondergrond dient meer dan 1.000 kg per m² te bedragen.

 

Typeaanduiding: Potgrond met een laag gehalte aan organische stof. Teeltsubstraat.