PRODUCTEN

De TerraViva plantsubstraten zijn ontwikkeld om hoveniers en wegenbouwers te helpen hun werk zo efficient mogelijk uit te voeren. Het uitsparen van werkuren staat daarbij centraal.

Onze "levende grond" mengsels hebben ondertussen hun nut bewezen. Verschillende soorten aanplantingen hadden heel wat minder uitval na het gebruik van TerraViva Geel of Groen, zelfs op zeer slechte gronden.

Voor de extensieve tuinbouw voeren we on-site boerderijcomposteringen uit. Een gecontroleerde compostering van bedrijfseigen afvalstoffen en dierlijke mest resulteert in een substraat van hoge kwaliteit.

Een groep van technisch zeer goed onderlegde adviseurs staan klaar bij onze distribiteurs om U zo nodig een mengsel op maat uit te werken. Vooral in grondverbetering kan dit nuttig zijn.

Grondverbeteraars voor beplantingswerk

Boerderijcompostering

Volledige opbouw voor grastegels