Terraviva Gecomposteerd paardenmest

Het Terraviva® gecomposteerd paardenmest is gecomposteerde mest op basis van vlaslemen en houtschaafsel. Het product is gedurende 8 weken aeroob gecomposteerd volgens de geldende Verordering (EG) Nr. 1069/2009. Gehygiëniseerd conform Verordering (EU) nr. 142/2011. Voor uitlevering ondergaat het nog een zeefbewerking zodat een luchtige, organische  bemesting voor de (moes)tuin kan uitgeleverd worden. Het grote voordeel ten opzichte van champignonmest is de lagere pH, de direct opneembare voedingsstoffen en het hogere gehalte aan organische stof. Het product is vrij van Salmonella, Listeria, Enterobacteriaceae en Clostridum perfringens. Het bevat geen levende organismen en is vrij van onkruidzaden.

U kan gecomposteerd paardenmest gebruiken als afdekmateriaal tussen vasteplanten borders. Het is onkruidvrij, goudkleurig in droge toestand en fijn van structuur. Het zorgt voor een gift van direct opneembare voedingsstoffen voor uw planten.

Gecomposteerd paardenmest kan worden bekomen in bulk of in bigbag. Het gewicht is ongeveer 350 kg per m³.

 

Typeaanduiding: Organisch bodemverbeterd middel. Gecomposteerde paardenmest (cat 2)

Erkenningsnummer mestbank: EK-1069BE-0067-001

Ontheffingsnummer EM036.AR