BOOMAANPLANTINGEN

Het aanplanten van bomen in stedelijke gebieden is een zeer complexe taak geworden.

Er zijn in de ondergrondse groeizone drie zones terug te vinden. Wist u trouwens dat de groeizone net zo groot is dan de projectie van de boomkruin op volwassen leeftijd?

De zichtbare plantoppervlakte, dewelke niet betreden wordt kan best worden gevuld met TerraViva Bomengrond.

De zone tussen maaiveld en een diepte tot 70 cm, onder een betegelde oppervlakte is de ideale plaats voor het TerraViva eentoppige bomenzand, op grotere diepte komt het TerraViva boomplantsubstraat het best tot zijn recht.