TerraViva bomengrond

TERRAVIVA® BOMENGROND

TerraViva® Bomengrond is ontwikkeld om nieuwe aanplantingen in plantvakken de maximale kans op hergroei te bieden. Het gebruik van bomenzand in niet betegelde oppervlaktes is af te raden. Het bomengrond daarentegen kan voldoende vocht vasthouden en voorkomt tevens stagnerend water. Door de toevoeging van de juiste endomycorrhiza sporen kunnen de boomwortels sneller een uitgebreid wortelgestel ontwikkelen.

TerraViva® Bomengrond is een homogeen mengsel van zure teelaarde uit natuurgebied, lava, gecomposteerde paardenmest (cat 2) en zand. De toevoeging van bosgrond zorgt voor een entigng van actieve bacteriën en schimmels. De pH van het mengsel kan worden aangepast naargelang de boomsoort.

In stedelijke gebieden hebben de plantvakken veel te lijden onder het strooizout. Om dit de eerste jaren na aanplant te neutraliseren kan u bijvoorbeeld Agrosil van Compo aan de bomengrond laten toevoegen.

 

Typeaanduiding: Potgrond met een laag gehalte aan organische stof. Teeltsubstraat.

Bomengrond in plantvak

Bomengrond in plantvak