revivA Boomplantsubstraat

REVIVA® BOOMPLANTSUBSTRAAT

revivA® Boomplantsubstraat wordt hoofdzakelijk gebruikt voor de aanplanting van bomen in stedelijke omgeving. Het substraat creëert een ondergrondse groeiruimte die tegelijkertijd een stabiele en duurzame ondergrond is voor bovenliggende verharding.

De roep om meer ecologische producten is zelfs hoorbaar in de aannemerssector. Om tegemoet te komen aan de vraag om meer "inlandse" producten te gebruiken in plaats van de Duitse lava zijn we op zoek gegaan naar duurzame alternatieven. Na twee jaar hebben we daarmede een boomplantsubstraat gemaakt dat qua kenmerken beter is dan dat gebaseerd op lava. Met de alternatieve gebakken klei grondstof kunnen we een substraat aanbieden waarvan de ecologische voetafdruk slechts de helft is dan deze van het tot nog toe gebruikte lavasubstraat.

Het substraat is een mengsel van lava, gebakken klei, teelaarde en Vlaco groencompost.

 

Typeaanduiding: Potgrond met een laag gehalte aan organische stof. Teeltsubstraat.