TERRAVIVA Blauw

TERRAVIVA BLAUW

TerraViva® Blauw is een bodemverbeteraar en bodembedekker in één. Het is een mengsel van veen, Vlaco groencompost, gecomposteerde paardenmest(cat 2) en klaverzaad. Het is een substraat met een zeer hoog organische stof gehalte maar met weinig voedingsstoffen. Daarnaast bevat het zaden van lage klaversoorten die het onkruid in (extensieve) beplantingen onderdrukken.  Bij beplantingswerken op taluds vermijd u erosie, zeker in combinatie met een geogrid.

TerraViva® Blauw stimuleert op lange termijn de aanwas van uw aanplantingen. De nutrificerende klavers bezorgen uw aanplantingen de nodige voedingsstoffen om snel en gezond een groene buffer te kunnen vormen.  De klavers tussen uw beplantingen onderdrukken het onkruid waardoor U minder tussen de jonge aanplant hoeft te  maaien. De aanwezigheid van deze klavers rond de stam van de planten zorgt er ook voor dat u niet tot tegen de planten moet bijmaaien, zodat U kostbare arbeidstijd uitspaart.

TerraViva® Blauw bespaart u veel arbeid op zowel korte als lange termijn. Bij de aanleg verbetert U de bodem en zaait een bodembedekker in één bewerking. Op lange termijn hoeft u enerzijds veel minder te maaien en anderzijds groeit de aanplanting sneller dicht.

TerraViva® Blauw bevat klaverzaad en is net als het TerraViva® grastegelmengsel slechts 24 uur houdbaar.  Op bestelling kan teelaarde worden gemengd met TerraViva Blauw voor de aanleg van taluds.

 

Typeaanduiding: Mengsel van potgrond met een laag gehalte aan organische stof en zaaizaden. Mengsel van teeltsubstraat en zaaizaden.