revivA Grindgazon

REVIVA® GRINDGAZON

RevivA® grindgzon is een substraat dat gebruikt wordt om sporadisch over een gazon te kunnen rijden.  Brandwegen, kampeerterreinen, verhuispaden, komen in aanmerking voor een grindgazon. Het grindgazon is voorgemengd met graszaad en kan worden geplaatst op het TerraViva® lavasubstraat.

RevivA® grindgazond is een homogeen mengsel van berijdbaar gesteente (lava en gebakken klei) met voedingsgrond (teelaarde, veen, Vlaco groencompost, gecomposteerde paardenmest)en graszaad.

Dit substraat kan worden geplaatst met een asfaltfinisher.

 

Typeaanduiding: Mengsel van potgrond met een laag gehalte aan organische stof en zaaizaden. Mengsel van teeltsubstraat en zaaizaden.

Detail grindgazon

Detail grindgazon

Detail grindgazon

Detail grindgazon

Detail grindgazon

Detail grindgazon

Detail grindgazon

Detail grindgazon