Terraviva Kleischelpen

Als we gewassen schelpen met de juiste hoeveelheid zware klei dan bekomt men een zelf uithardend materiaal, ideaal voor betreding door voetgangers of lichte voertuigen. 

De calcium van de schelpen maakt een chemische verbinding met de kleideeltjes, zodat een draagkrachtige verharding wordt gevormd.

Door de hoge pH van dit mengsel, treedt er ook geen onkruidontwikkeling op. 

Aanbrengen op een goede onderfundering van 10 cm, daarna een laagdikte van 10 cm kleischelpen aanbrengen. Dit onmiddelijk zeer goed vastrollen of trillen. 

 

Typeaanduiding: Potgrond met een laag gehalte aan organische stof. Teeltsubstraat.

Net aangelegd pad, zonder kantopsluiting

Net aangelegd pad, zonder kantopsluiting

Net aangelegd pad, zonder kantopsluiting

Net aangelegd pad, zonder kantopsluiting

Net aangelegd pad, zonder kantopsluiting